Home / Què hi ha per dinar?

 

El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix el centre educatiu gestionat per l’AEE Institut Montserrat.

Si vols saber que han preparat per dinar avui clica aquí.

Existeixen dues possibilitats d’ús del servei:

– Alumnes fixes: són els alumnes que fan un ús del servei de forma continuada al llarg de tot el curs escolar. Existeix la possibilitat de 4 opcions d’alumnes fixes (2 dies, 3 dies, 4 dies o 5 dies)

– Alumnes esporàdics: són els alumnes que fan ús del servei de forma excepcional.

Funcionament dels Alumnes Fixes:

1.- Cal realitzar la inscripció al servei complimentant el formulari que torbareu a enllaç abans de la data d’inici del servei (12 de setembre o 18 de setembre)

2.- El servei de menjador s’oferirà tots els dies lectius des del 12 de setembre de 2017 fins el 22 de juny de 2018. Existeix la possibilitat d’iniciar el servei el dia 18 de setembre, en aquests casos es realitzarà un abonament proporcional en la quota de setembre.

3.- El preu del servei s’estableix amb una quota fixa mensual, resultant de prorratejar el cost total anual entre 9 mensualitats, que es cobrarà a principis de cada mes entre setembre i maig, segons el següent barem: OPCIÓ A – 2 dies per setmana – Quota mensual 48,22 € OPCIÓ B – 3 dies per setmana – Quota mensual 72,33 € OPCIÓ C – 4 dies per setmana – Quota mensual 97,82 € OPCIÓ D – 5 dies per setmana – Quota mensual 121,93 €

4.- Totes les altes, baixes i variacions del servei que es produeixin durant el curs cal comunicarles complimentant el següent formulari. Totes les baixes i variacions del servei caldrà comunicar-les 8 dies abans de l’inici del mes en que cal aplicar les modificacions.

Funcionament dels Alumnes esporàdics:

Els alumnes esporàdics hauran de comprar el tiquet corresponent (6,80€) en Efectiu a la coordinadora de Menjador el mateix dia abans de les 11:00h

Beques: Els alumnes que disposin d’una beca menjador, una vegada comunicada la Beca, l’aplicació de la mateixa resultarà de dividir l’import de la beca entre les mensualitats del servei pendents i reduir la quota mensual de forma restant aquest import.

Persona de contacte: Coordinadora: Mª Jesus García Dades de contacte: 667.896.771 / 93.200.49.13 / menjador@aeeinsmontserrat.cat

Horari d’informació: de 10:00h a 15:00h de dilluns a divendres