Home / Activitats extraescolars / Teatre en francès per Batxibac

 

El taller

Aquesta és una assignatura optativa dirigida als alumnes de Batxibac que compta 55 crèdits curriculars de francès. La totalitat del taller de teatre es desenvolupa en francès i els alumnes es veuen abocats a posar en pràctica les seves capacitats de comprensió i expressió orals d’una manera molt més intensa.

L’activitat conté dos blocs de treball:

  1. Iniciació al teatre a través de jocs i exercicis, a partir dels quals es treballa: l’expressió corporal i oral, el joc i el llenguatge dramàtics, la creació individual i col·lectiva, i l’anàlisi i valoració del propi procés d’aprenentatge

  1. Preparació, muntatge i representació d’una obra de teatre triada pel grup. L’obra es presenta a les Jornades Joves de Creació Artística, que organitza l’Institut d’Educació (Ajuntament de Barcelona). També es presenta al Concurs de Teatre en Francès organitzat per l’Institut Francès de Barcelona. Finalment, es representa a l’institut a final de curs.

La tallerista

MAGALÍ FRAPPANT BAS

  • Pedagoga teatral titulada per l’Institut del Teatre
  • Carnet de monitora de lleure atorgat per la Generalitat de Catalunya
  • experiència com a professora de teatre i idiome en l’àmbit extraescolar des de 2012
  • experiència com a monitora en casals i colònies d’estiu des de 2009
  • Membre de la companyia d’animació teatral Cia La Fresca i impulsora del projecte Artistes Pedagogs

(artistespedagogs.com)

Informació del curs

Preu: 50 € el 1er trimestre, 45 € el 2on i 3er trimestres

Horari: Dilluns de 15.45h a 17.15h

Lloc: Institut Montserrat

Durada: Octubre-Juny

Contacte: mgarc130@gmail.com

Per a formalitzar la inscripció cal que els alumnes es posin en contacte amb Ma José Garcia, coordinadora del programa de Batxibac, al Departament de Francès