Home / Activitats extraescolars / Anglès, Francès i Alemany amb Merit School

 

Merit-Idiomes

Cursos comunicatius amb experts per reforçar i millorar el nivell adquirit a l’Institut i preparar-se per aconseguir la titulació oficial.

 • Cursos realitzats per Merit School a l’Institut Montserrat
 • Tots els programes estan adaptats als nivells establerts pel Marc Europeu Comú de Referència (MECR)
 • Cursos de 100 hores
 • Cursos de 70 hores
 • Pagament mensual mitjançant domiciliació bancària
 • És imprescindible trucar amb antelació suficient, al telèfon 93.243.15.24, per sol·licitar poder realitzar una prova de nivell un dels següents dies establerts:
  • dimecres 28 de Juny del 2017 de 10:00 – 13:00
  • dijous 6 de Juliol del 2017 de 15:00 – 17:00
  • dijous 14 de Setembre del 2017 de 15:00 – 17:15

Modalitats

 • ANGLÈS
 • FRANCÈS
 • ALEMANY

Programes Alemany Extra-escolar Institut Montserrat

 • En aquesta classe de 2h setmanals, es treballen i  es reforcen les quatre competències del MECR (comprensió escrita / oral i expressió escrita / oral)
 • Els estudiants faran servir extensivament el material de llibre de text i exercicis amb el ús addicional de materials diversos de caire audiovisual i interactius per estimular l’aprenentatge.
 • En aquesta classe són importants: la interacció, el mètode comunicatiu i el desenvolupament de l’autonomia lingüística de l’alumne.
 • Es fan dues avaluacions a l’any.
 • Una trobada entre pares i professor es fa a meitat de l’any.

Programes francès Extra-escolar Institut Montserrat

Francès A1 / A2: reforç lingüístic

• En aquesta classe de 2h setmanals, es treballen i  es reforcen les quatre competències del MECR (comprensió escrita / oral i expressió escrita / oral), per aconseguir que l’alumne sigui un usuari bàsic de l’idioma francès.

• No es fa servir llibre de classe, sinó que el professor, a través d’activitats lúdiques, de recursos de civilització i documents autèntics temàtics, fomenta el comprendre, parlar i escriure en francès.

• En aquesta classe són importants: la interacció, el mètode comunicatiu i el desenvolupament de l’autonomia lingüística de l’alumne.

• Es fan dues avaluacions a l’any.

• Una trobada entre pares i professor es fa a meitat de l’any.

Francès B1 / B2: reforç lingüístic i cultural

• En aquesta classe de 2h setmanals, es treballen i reforcen les quatre competències del MECR (comprensió escrita / oral i expressió escrita / oral), per fer de l’alumne un usuari independent de l’idioma francès.

• No es fa servir llibre de classe sinó que el professor, a través de documents de civilització (literatura, història, cultura) ajudi a l’alumne a adquirir les competències comunicatives i els mètodes de treball del sistema educatiu francès.

• Es treballen més específicament: el discurs monòleg, el discurs interactiu. el comentari de textos / documents gràfics, l’art d’argumentar en l’oral i en l’escrit.

• Amb vista a la preparació del Batxibac, es posa èmfasi al tema del viatge (a través de la literatura i les arts) i als fets rellevants de la història de França del segle XIX al segle XXI.

• Es fan dues avaluacions a l’any.

• Una trobada entre pares i professor es fa a meitat de l’any.

Merit-logocambridge_logo